Radio Kalimera RadioAkalimera Dabadá Radio #3 – Adolescencia

Dabadá Radio #3 – Adolescencia

Volvemos unha vez máis con un tema sobrio, cunha gran carga intelectual, e tratado dende o máximo rigor… o terceiro episodio do Dabadá Radio trata, nada máis e nada menos, que da ADOLESCENCIA. Esa época na que crees que molas pero en realidade, non. Un preámbulo a todos os sentimentos contradictorios que te atoparás na idade adulta, un momento do contestarlle a teus pais, dar portazos, pensar que os de Gandia Shore son guais, levar pintazas e inventarte amigas que cumplen cada mes para poder sair de festa. En definitva, o principio do fin.